Pochopte, proč je termodynamika je ta důležitá

Máloco na světě je tak moc důležité a podstatné, jako je termomechanika. O co vlastně jde? Podívejte se všude kolem sebe. Už jenom to, v jakém stavu je vzduch kolem vás, má co dočinění právě s touto vědou. Pokud se však nechcete fascinovat nad tím, jak je termomechanika zajímavou vědou, zamyslete se alespoň nad jedním z nejdůležitějších vynálezů moderní doby – spalovacím motorem.

kouř z elektrárny

Zařízení, které změnilo celý svět

Je to bez nadsázky pravda. Stačí se podívat z okna a co uvidíte? No přece zařízení, které se spalovacím motorem pracuje. Nemusí přitom jít nutně o automobil osobní nebo nákladní, ale třeba o sekačku či třeba pracovní stroj. Právě spalovací motor funguje díky tomu, že fungují termodynamické zákony. Ty říkají, že energie se určitým způsobem mění a spotřebovává. Kompletní pochopení této záležitosti je poměrně složité, avšak základem je možné říci, že všechno souvisí s energií jako takovou. Energie přitom může mít mnoho podob:

        Teplo = Je vám zima a přijdete do vyhřáté místnosti. Právě v tu chvíli začíná energetická přeměna mezi vámi coby studeným tělesem a mezi místností, ve které se nachází teplý vzduch. Vy přijímáte energii v podobě tepla.

        Jídlo = Co myslíte, že jsou všechny ty sacharidy, bílkoviny nebo třeba tuky? Důvodem pro to, že se cítíte sytí, najezení a že vůbec žijete, je určitý příjem energie.

        Poloha = Obecně platí, že čím výše se těleso nachází k určitému bodu, tím větší má k danému bodu polohovou neboli potenciální energii.

        Pohyb = Každé těleso, které se určitým způsobem pohybuje, má svou kinetickou energii.

        Ostatní = jaderná, elektrická, tlaková apod.

plynový hořák
Je zajímavé, jakým způsobem se lidské myšlení změní, pokud má nějaké ponětí o tom, jak energie funguje. Je proto dobré věnovat dostatečnou pozornost seberealizaci a umět se orientovat i ve vysokoškolských tématech, byť v ohledu populárně naučným, což znamená ne zcela odborným, avšak s určitými znalostmi.