Má dať, dal


Vždy na konci urÄitého obdobia majú ľudia sklony bilancovaÅ¥, Äo sa im za tú dobu podarilo, Äo nepodarilo, Äi si splnili vÅ¡etko, Äo chceli a predsavzali si. Niekto to robí pri príležitosti narodenín, iný na prelome rokov. Pre mňa je aktuálny ten druhý prípad.

Nesplnené predsavzatia

KeÄ budem vyberaÅ¥ a vymýšľaÅ¥ novoroÄenky 2016, urÄite sa neubránim spomienkam na pekné chvíle posledných dvanástich mesiacov. Na tie spomínam najradÅ¡ej, niekedy si k nim prezerám aj fotky v poÄítaÄi a vždy si dám predsavzatie, že si tie fotky dám buÄ vytlaÄiÅ¥ alebo z nich vytvorím fotoknihu, aby sa spomienky stali hmatateľnými. A hádajte, ako to konÄí. Nemáme doma žiadny album ani fotoknihu, pretože neustále mám nejaké iné dôležitejÅ¡ie povinnosti. Takže toto predsavzatie presúvam Äalej a zaraÄujem ho do zatiaľ nesplnených. Hlavné vÅ¡ak je, že sa mi splnili iné veci, o ktorých som si ani netrúfala snívaÅ¥. Napríklad sme prežili vÅ¡etky dni v zdraví a vÅ¡etci spolu, dokonca sme si to užili, bavili sme sa, hrali sa s deÅ¥mi. Boli sme na krásnej dovolenke, ktorá síce nebola exotická ani zbytoÄne drahá, ale odpoÄinuli sme si. A takéto, pre niekoho maliÄkosti, obvykle považujem za najväÄÅ¡ie výhry.
 

Posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.