Chybí vám zaměstnanci? Zkuste zahraničí.

Nezaměstnanost je palčivým ekonomickým problémem. A to nejen pro zaměstnance, ale i pro samotné podniky. Jak tuto situaci řešit?

Proč se vyplatí zaměstnat cizince

Problematika nezaměstnanosti má razantní ekonomický dopad. V mnoha odvětvích dochází k omezování činnosti. Pokud firma nechce své fungování zcela zastavit, vhodné zaměstnance potřebuje.
Řešením při nedostatku vhodných kandidátů v tuzemsku je bezesporu nábor pracovníků v zahraničí. Zaměstnávání cizinců s sebou přináší některé zákonitosti a povinnosti. Podpisu pracovní smlouvy předchází rozšířená administrativa.
Cizinec potřebuje povolení k pobytu (dlouhodobé vízum, krátkodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt) a povolení k zaměstnání.

Obrázek1

Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnávání cizinců

Zaměstnavatelům zjednodušuje především fungování zaměstnanecká karta nebo modrá karta, které jsou dnes již pro většinu cizinců dostupné. Ty se vydávají již od roku 2014. Jde o typ pracovních a zároveň pobytových povolení, která jsou vhodná pro různou kvalifikaci zaměstnanců. Volné pracovní místo musí být za těchto okolností zařazeno do centrální evidence volných pracovních pozic.
Rovněž se vyžaduje, aby zaměstnavatel dal souhlas s uveřejněním volného pracovního místa po dobu minimálně 30 dnů na krajské pobočce Úřadu práce ČR.
Dále musí vyplnit ohlašovací formulář. Zaměstnavatel musí svého zaměstnance taktéž přihlásit k odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Obdobně je nutné ohlásit i případné ukončení pracovně právního vztahu. Celý proces je tak poměrně zdlouhavý i finančně náročný, zaměstnávání cizinců je však často jednou možnou alternativou.
Legislativně je tato problematika rámována především zákonem o pobytu cizinců a zákonem o zaměstnanosti. Stejně tak je nutné vzít v potaz jednotlivé body, které zakotvuje zákoník práce.

Obrázek2

Jak zaměstnávat cizince jednoduše

Možností, jak celý proces variabilně a bez starostí vyřešit, je spolupráce s pracovní agenturou IRS Czech. Pracovní agentura snímá ze společnosti nutnost hledat si vhodné kandidáty svépomocí. Je schopna zajistit pohovory s přítomností tlumočníka. Díky tomu se předejte značnému množství nedorozumění a nenaplněných očekávání.
Díky tomu můžete těžit ze všech výhod, které nábor zahraničních pracovníků přináší. Přes nespornou náročnost totiž výhod existuje mnoho. Cizinci jsou coby zaměstnanci zpravidla velmi flexibilní a loajální.
V Česku se nejčastěji cizinci uplatňují na pozicích operátorů výroby, skladníků, řidičů, stavebních dělníků, ale také elektrotechniků, případně v rolích zdravotnického personálu.
Často mohou do firmy vnést neocenitelné zkušenosti a posunout tak celé podnikání vstříc technologickým inovacím. Nábor zaměstnanců ze zahraničí se tak v konečném důsledku jednoznačně vyplatí.